Velký okruh Itálií

Velký okruh Itálií

Zájezd č.74337

Itálie

Itálie
Délka: 9-denní
Doprava: autokarem
Ubytování: hotel ***
Stravování: snídaně

Assisi

Milán

Pisa

Benátky - Gubbio - Assisi - Řím - Vatikán - Siena - San Gimignano - Pisa - Cinque Terre - Milano - Verona - Padova

Ubytování

Ubytování je zajištěno v hotelech *** ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3.osobyna přistýlce bez slevy.

Stravování

Kontinentální snídaně, večeře za příplatek.

Doprava

Nástupní a svozová místa v ČR zdarma Praha, Jihlava, Brno.

Program zájezdu

1. den:Ráno odjezd z ČR. Přejezd přes Rakousko do Itálie. Večer ubytování u Benátek.
2. den:Snídaně, odjezd do Benátek. Přejezd lodí na nám. sv. Marka a prohlídka pohádkového města na 117 ostrůvcích v mořské laguně. Centrem města je nám. Sv. Marka, kde je možno obdivovat basiliku Sv. Marka s nádhernou gotickou fasádou zdobenou barvenými mozaikami, Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, vyjet výtahem na zvonici s nádhernou vyhlídkou na celé město nebo si posedět pod četnými arkádami obklopujícími celé náměstí. Dále procházka benátskými uličkami s nesčetnými paláci, kostely, mosty a náměstíčky až ke slavnému mostu Ponte Rialto, možnost projížděk na gondolách nebo příjemných posezení. Okolo poledne návrat lodí po kanále Grande na parkoviště a odpoledne odjezd podél východního pobřeží na ubytování.
3. den:Snídaně, odjezd do jednoho nejkrásnějších italských středověkých městeček Gubbio, vystavěného na svazích hor Monte Igino. Procházka po úzkých uličkách s nádhernými paláci, středověkými kostely, uměleckými ateliéry a malými obchody. Po poledni pokračování do Assisi, jednoho z nejvýznamnějších poutních míst v Itálii, rodiště sv. Františka. Toto středověké město zůstalo po staletí téměř nedotčené. Jeho dominantou je klášter svatého Františka ze 13.století. Prohlídka centra města s náměstím Piazza del Comune, římské Foro Romano, věž Torre del Popolo z 13. století, ve které je hlavní zvon Assisi a chrám bohyně Minervy, nejimpozantnější románská stavba. Odjezd na ubytování do Říma.
4. den:Snídaně. Dopoledne odjezd metrem do centra a pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská: Koloseum – nejkrásnější a největší dochovaná stavba antického Říma, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1.-4. stol., Kapitol – náměstí navžené Michelangelem s nádhernými paláci, Pantheon – nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Piaza Navonna – typické římské náměstí zdobené třemi nádhernými fontánami. Večer návrat metrem na ubytování v Římě.
5. den:Snídaně, dopoledne návštěva nejmenšího svrchovaného státu - Vatikánu - prohlídka Vatikánských muzeí - největších muzeí na světě, Sixtinské kaple s Michelangelovým Posledním soudem a dalších sálů věnovaných významným italským malířům. Dále prohlídka náměstí sv.Petra s obrovskými kolonádami z 284 dórských sloupů zdobenými 140 sochami svatých, egyptským obeliskem dovezeným do Říma Caligulou a zejména s největším křesťanským kostelem na světě, bazilikou Sv. Petra. Tento kostel byl založen ve 4.stol. na místě hrobu apoštola Petra a na jeho výzdobě se postupně podíleli umělci jako Bramante, Raffael, Michelangelo a další. Odpoledne návštěva Andělského hradu,z jehož horní terasy je krásný pohled na Řím. Večerní procházka k největší a nejslavnější barokní fontáně Říma - Fontána di Trevi a dále na Španělské náměstí a jeho slavné barokní Španělské schody a další místa moderního římského života s příjemnými posezeními a zákoutími. Návrat metrem na ubytování v Římě.
6. den:Snídaně, ráno odjezd z Říma do Sieny, původně etruského města položeného na třech pahorcích uprostřed Toskánska. Prohlídka centra města s nádherným náměstím Piazza del Campo s největší gotickou stavbou Toskánska Palazzo Publico se 102m vysokou věží. Jedná se o jedno z největších středověkých náměstí v Itálii, které má tvar lastury. Dalšími skvosty tohoto města jsou sienský dóm Santa Maria Asscenta s nádherným průčelím i sochami od Michelangela či Donatela a středověký hrad ze 13.století unikátní svým geometrickým tvarem s osmibokým nádvořím a osmibokými věžemi. Odpoledne návštěva jednoho z nejpůvabnějších toskánských měst San Gimignana s typickými strážními věžemi a úzkými kamennými uličkami plnými paláců, kostelů i kouzelných obchůdků. Vše uzavřeno v téměř původních městských hradbách a zasazeno v nádherné kopcovité krajině. Ubytování u Montecattini.
7. den:Snídaně, odjezd do Pisy – krátká zastávka na náměstí s katedrálou, baptisteriem a slavnou Šikmou věží. Poté již přejezd na pobřeží do oblasti Cinque Terre, národního parku tvořeného pěti vesničkami vystavěnými na skalnatém pobřeží (pod ochranou UNESCO), v nichž jako by se zastavil čas. Projížďka vlakem mezi vesničkami, zastávky s krásnými výhledy, procházkami i možností koupání. K večeru odjezd na ubytování u Milana.
8. den:Snídaně, dopoledne návštěva Milána, hlavního města Lombardska. Procházka centrem města: Milánský dóm – největší gotická stavba Itálie, velkolepé dílo z bílého mramoru s četnými věžemi, oblouky a více než 2.000 sochami, možnost procházky po střešním ochozu s nádhernými výhledy na město. Zastávka u slavné opery La Scala a pokračování k hradu Sforzesco. Odpoledne odjezd do Verony, prohlídka jednoho z nejpůvabnějších měst Itálie: aréna z 1.stol., novoklasicistní radnice, řada paláců předních veronských rodů, starý hrad Castel Vecchio, románský kostel San Zeno Maggiore ze 12.stol. K symbolům města patří i dům Julie – Casa di Giulietta s mramorovou fasádou nebo hrobka Julie – Tomba di Giulietta ve starém kapucínském klášteře vedle románského kostelíka, v němž prý byli Romeo a Julie oddáni. Večer odjezd na ubytování u Verony.
9. den:Snídaně, dopoledne zastávka v Padově – kolébce humanismu a umění. Pěší procházka centrem k budově Univerzity s nádvořím ze 16. století, radnici, bazilice San Antonio s oltářem od Donatella a jezdeckým pomníkem před bazilikou, vrcholným dílem Donatella. Dále k paláci del Capitanio – bývalé rezidenci benátských místodržících, na jehož věži byl v 15.stol. sestrojen první orloj v Itálii. Okolo poledne odjezd z Itálie a večer příjezd do ČR.

Fotogalerie

Benatky Benatky Benatky benatky-1 benatky-7_1 cinque-terre-11 Dscf2198-Rim gubbio-13 pisa-18 rim-koloseum-20 Řím - Forum romanum san-gimignano-21 siena-23 vatikan-sv-petr-26 velky-okruh-italii-5 velky-okruh-italii-6 verona-24 verona-giardino-giusti-25
Tento zájezd již nenabízíme.

Cena zahrnuje

 • 8 ubytování se snídaní
 • dopravu luxusním autokarem
 • služby českého průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

 • vstupy do objektů při prohlídkách cca 90 EUR
 • pobytové taxy cca 18 EUR
 • místní lodní doprava v Benátkách cca 21 EUR
 • místní doprava v Římě cca 5 EUR

Příplatky

 • cestovní pojištění a proti stornu (max.plnění storna 12500 Kč) (příplatek: 290 Kč)
 • připojištění storno nadstandard (max.plnění 25000 Kč) (příplatek: 310 Kč)
 • 8 večeří (příplatek: 2400 Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 3800 Kč)
 • svoz Vyškov (příplatek: 150 Kč)
 • svoz Prostějov (příplatek: 200 Kč)
 • svoz Břeclav, Hodonín, Strážnice, Veselí nad Moravou (příplatek: 250 Kč)
 • svoz Uherské Hradiště (příplatek: 300 Kč)
 • svoz Olomouc, Přerov (příplatek: 350 Kč)
 • svoz Frýdek Místek, Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou, Nový Jičín, Ostrava (příplatek: 400 Kč)

Zájezdy z Německa

Exotika s Německou CK

Dárkové poukazy

Darujte svým blízkým jedinečný zážitek!

Doprava

pravidelná linka do Chorvatska a Itálie

Buďte informováni

mějte informace vždy jako první!TOPlist