Paříž a zámek Versailles…

Paříž a zámek Versailles s ubytováním v centru Paříže

Zájezd č.7061

Francie

Francie
Délka: 5-denní
Doprava: autokarem
Ubytování: hotel
Stravování: snídaně

Eiffelova věž

Paříž

Versailles

Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto metropol - římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa.

Program zájezdu

1. den:V odpoledních hodinách odjezd z republiky.
2. den:Ráno příjezd do PAŘÍŽE . Čeká nás pěší prohlídka na ostrově La Cité - katedrála Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.
3. den:Dnešní den bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES , královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého „zámeckého architekta“ Evropy – to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Po prohlídce odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži .
4. den:Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů… Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.
5. den:Příjezd do republiky v dopoledních hodinách.

Fotogalerie

100 1140 Francie - Paříž 1 Francie - Paříž 2 Francie - Paříž 4 paris
Termín Délka Cena  
srpen 2017
23.08.2017 5/2 dní 5 990 Kč rezervovat
září 2017
27.09.2017 5/2 dní 5 990 Kč rezervovat
prosinec 2017
06.12.2017 5/2 dní 5 990 Kč rezervovat

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • 2x ubytování v hotelu v Paříži v dosahu městské dopravy (obvykle čtvrť Montparnasse nebo Montmartre) - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 2x snídani formou studeného bufetu
  • průvodce
  • *adventní Paříž 6.12. - 10.12. program je přizpůsoben vánoční atmosféře města

Výlety

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 150 Kč)
  • 1/1 pokoj (příplatek: 1590 Kč)

Zájezdy z Německa

Exotika s Německou CK

Dárkové poukazy

Darujte svým blízkým jedinečný zážitek!

Doprava

pravidelná linka do Chorvatska a Itálie

Buďte informováni

mějte informace vždy jako první!TOPlist